Individuele therapie en coaching

Psychologie

Psychotherapie


Je kan bij mij terecht voor individuele psychologische begeleiding/psychotherapie.


Ik vertrek vanuit een systeemtheoretisch kader: hierbij ligt de nadruk op interacties, context en gehelen.

Iedereen maakt deel uit van sociale systemen: relatie, gezin, familie, werk, samenleving,...

Mensen en systemen be├»nvloeden mekaar voortdurend.  Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. 


Er wordt niet enkel naar de moeilijkheden gekeken maar ook naar je kracht en talenten.


Er vindt steeds een eerste kennismakend gesprek plaats waarin je vraag en verwachtingen in kaart worden gebracht. 


Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn hierbij uitermate belangrijk.


Mogelijke thema's


-werkgerelateerde problemen of vragen over stress en overspannenheid, burn-out, vragen mbt loopbaan,...


-emotionele klachten zoals depressieve klachten, angst, identiteitsproblemen, schuldgevoelens, eenzaamheid, verwerking van negatieve levenservaringen


-assertiviteit en sociale vaardigheden, sociale angst, zelfvertrouwen


-moeilijkheden door belangrijke veranderingen in het leven of bij het begin van een nieuwe levensfase (samenwonen, kinderen krijgen, lege nest, ouder worden, scheiding,...)


Stress en burn-out coaching


Na een eerste analyse van de stressbronnen en stressklachten  wordt een aanpak op maat gemaakt waarbij je kan aangeven waar je behoefte aan hebt.           


Vanaf het begin wordt er gewerkt aan rust en ontspanning.


Je leert je energiegevers en energienemers kennen en je leert omgaan met stress en emoties.


Door meer inzicht te krijgen in wat je belangrijk vindt, herontdek je wat je talenten en waarden zijn.


Er kan gewerkt worden aan het versterken van competenties bv: het versterken van zelfvertrouwen, assertiviteit, grenzen bewaken, plannen en prioriteiten stellen,...


Ook de match tussen mens, sociale omgeving en werk wordt niet uit het oog verloren.    Werkhervatting, terugvalpreventie en follow-up kunnen hier ook toe behoren.


Op deze manier kan er samen verder gezocht worden naar aanpassingen naar de toekomst toe.


Copyright @ All Rights Reserved